1 Kasım
10:00 - 12:00
speaker-1

Prof. Dr. Melih Bulut

speaker-2

Prof Dr İ. Tayfun Uzbay

speaker-3

Prof. Dr. Muhammed Hamza Müslümanoğlu

Sağlık Üzerine Aforizmalar / 1

Hiç şüphesiz sağlık, biyolojik ve çok yönlü bir varlık olan insanın mevcudiyetini devam ettirebilmesi adına olmazsa olmazlardan biridir. Bu öneme binaen de insanlığın ilk çağlarında itibaren üzerinde durduğu ve her daim geliştirme ihtiyacı hissettiği bir alandır. Son 15 yılda sağlık alnındaki çığır açıcı yeni yaklaşımlar, yaşanmakta olan pandemi süreci ve bu süreçle birlikte yürütülen önemli çalışmalar, insanlığın odağını sağlık alanına kaydırmış durumdadır. Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları da bu alan ile ilgili merak uyandıran soruları beraberinde getirmektedir. Yapılan çalışmalar nelerdir? İlaç sektörü ne kadar ilerledi? Mikrobiyomumuz karşı karşıya kaldığımız koşullarda ne denli etkilidir? Bilim nereye gidiyor? Bilgi kirliliği karşısında ne yapmalıyız? Sorularımızı oturumda birlikte cevaplandıralım.

10:00 - 12:00
speaker-1

Sercan Karav

Mustafa Güzel

Sağlık Üzerine Aforizmalar / 2

Hiç şüphesiz sağlık, biyolojik ve çok yönlü bir varlık olan insanın mevcudiyetini devam ettirebilmesi adına olmazsa olmazlardan biridir. Bu öneme binaen de insanlığın ilk çağlarında itibaren üzerinde durduğu ve her daim geliştirme ihtiyacı hissettiği bir alandır. Son 15 yılda sağlık alnındaki çığır açıcı yeni yaklaşımlar, yaşanmakta olan pandemi süreci ve bu süreçle birlikte yürütülen önemli çalışmalar, insanlığın odağını sağlık alanına kaydırmış durumdadır. Yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları da bu alan ile ilgili merak uyandıran soruları beraberinde getirmektedir. Yapılan çalışmalar nelerdir? İlaç sektörü ne kadar ilerledi? Mikrobiyomumuz karşı karşıya kaldığımız koşullarda ne denli etkilidir? Bilim nereye gidiyor? Bilgi kirliliği karşısında ne yapmalıyız? Sorularımızı oturumda birlikte cevaplandıralım.

10:00 - 11:45
speaker-1

Yavuz Yiğit

speaker-2

Uğur Tılıkoğlu

speaker-3

Ali Çevik

Sıra-Dışı Eğitim / 1

Eğitim; yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmesiydi. Peki günümüzde eğitimde neredeyiz? İnsanın varoluş yolculuğu, bilgiye ulaşması nasıl gerçekleşti? Kalıcı öğrenmenin yolları nelerdi? Dünyaya gelen her çocuk diğerine göre farklıydı. Neticede her çocuğun kendine has fiziksel, zekasal, sosyal ve his yapısı vardı. Peki özel çocukların ne kadar farkındayız? Oyun, çocuklar için kendini en iyi ifade edebilme yollarından bir tanesiydi. Öyleyse toplum yapısının değişmesiyle dijital toplum dediğimiz yeni neslin oyun alışkanlıkları ve öğrenme yöntemleri de değişti mi? Eğitimle ilgili tüm merak edilenler birbirinden kıymetli hocalarımızın sunumlarıyla bu sene Geleceğin Bilimi Forumu'nda bizlerle olacak!

Yer: Tefekkür Salonu

10:00 - 11:45

Gökhan Yücel

Abdullah Özkan

Sıra-Dışı Eğitim / 2

Eğitim; yeni kuşakların toplum yaşamında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmesiydi. Peki günümüzde eğitimde neredeyiz? İnsanın varoluş yolculuğu, bilgiye ulaşması nasıl gerçekleşti? Kalıcı öğrenmenin yolları nelerdi? Dünyaya gelen her çocuk diğerine göre farklıydı. Neticede her çocuğun kendine has fiziksel, zekasal, sosyal ve his yapısı vardı. Peki özel çocukların ne kadar farkındayız? Oyun, çocuklar için kendini en iyi ifade edebilme yollarından bir tanesiydi. Öyleyse toplum yapısının değişmesiyle dijital toplum dediğimiz yeni neslin oyun alışkanlıkları ve öğrenme yöntemleri de değişti mi? Eğitimle ilgili tüm merak edilenler birbirinden kıymetli hocalarımızın sunumlarıyla bu sene Geleceğin Bilimi Forumu'nda bizlerle olacak!

Yer: Tefekkür Salonu

12:00 - 13:00

Geleceğin Bilimi

Fuar Saati 3

Fuar alanımızda birbirinden güzel stantlar sizleri bekliyor.

Yer: Atölye Holü

13:00 - 13:45
speaker-1

Necdet Subaşı

Terennüm Özel Oturumu

Terennüm musikide güzel ve alçak sesle şarkı söylemek, şakımak, mırıldanmak manalarına gelmektedir. Terennümün bir diğer anlamı ise; anlatmak, ifade etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler bir şeyi tek bir bakış açısıyla değil, her yönüyle anlatmak, anlamlandırmak istiyoruz. Çünkü dünyaya estetik bir bakışla bakmak ve yaşadığımız hayatı güzelleştirmek amaçlarımızdan bir tanesidir. Sayın Necdet Subaşı yaşadığımız dünyada yaptığımız her işi mana anlamıyla görmenin, anlamını düşünmenin kıymetini sizler için anlatacak.

Yer: Terennüm Salonu

14:00 - 15:30
speaker-1

Dr. Haluk Yeşilkaya

Şerif Demir

Sosyobiyoloji / 1

Sosyoloji ve biyolojinin kesişim kümesinde insan...

Sosyobiyoloji sosyal ilimlerin ve biyolojik ilmlerin imkanlarının bir araya getirildiği transfisipliner bir alandır. Bu disiplinde bir taraftan sosyal olaylara biyolojinin kavramları ile açıklama getirilmeye çalışılırken, diğer taraftan biyolojinin sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenir. Sosyal biyoloji oturumunuzda Tasavvuf Fizyolojisi, Nörobiyoloji ve Nefs Psikolojisi konuları ele alınacaktır.

Yer: Tefekkür Salonu

14:00 - 15:30
speaker-1

Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu

speaker-2

Mustafa Merter

Sosyobiyoloji / 2

Sosyoloji ve biyolojinin kesişim kümesinde insan...

Sosyobiyoloji sosyal ilimlerin ve biyolojik ilmlerin imkanlarının bir araya getirildiği transfisipliner bir alandır. Bu disiplinde bir taraftan sosyal olaylara biyolojinin kavramları ile açıklama getirilmeye çalışılırken, diğer taraftan biyolojinin sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenir. Sosyal biyoloji oturumunuzda Tasavvuf Fizyolojisi, Nörobiyoloji ve Nefs Psikolojisi konuları ele alınacaktır.

Yer: Tefekkür Salonu

14:00 - 15:30
speaker-1

Orhan Gazi Gökçe

speaker-2

Ahmet Yenilmez

speaker-3

Hikmet Barutçugil

Kültürel Anlam Arayışı

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Sanat ise, kimi zaman görsel zerafet olarak kimi zaman da işitsel ahenk olarak karşımıza çıkmaktadır. İşlenen konu sanatın nüanslarıyla daha da değerlenir. Mana ise sanat eserinin bizatihi kendisinde belirir. Sanatın içerisinde barındırdığı dinamizmle birlikte, birbirinden ayrı alanlarda anlam arayışı içerisindeyiz. Bu nedenle kültürel sanatı konusu ile özelleştirmeyip, anlamı ile içselleştirmeyi hedefliyoruz.

Yer: Tasavvur Salonu

X