Bildiri Gönder

Bildiri Çağrısı

Sevgili Genç Araştırmacılar,
Yaşam bilimleri, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler ve sanat bilimlerinin bir platformda buluştuğu disiplinlerarası etkileşimleri artırarak geleceğe dair yeni sözler üretmeyi amaçlaya Geleceğin Bilimi Forumumuza bildirilerinizi bekliyoruz.

Son Bildiri Gönderimi Tarihi: 20 Ekim 2020

Sık Sorulan Sorular

Bir araştırmacının bir konuda özgün bir bakış açısı kazandırmak, yenilikçi fikirler sunmak ve ya bir araştırmanın sonuçlarını ilan etmek için diğer araştırmacıların katıldığı platformlarda gerçekleştirdikleri sunumlara  bildiri denir.

Bildiriler anlatılacak konunun bir topluluk karşısında sözlü olarak anlatılacağı anlatım şeklinde olabileceği gibi (sözlü sunum) yazılı olarak da gerçekleştirilebilmektedir (poster sunumu). GBf 2020 ‘de araştırma projelerinin yanı sıra lise ve lisans bitirme projesi, lisansüstü ve doktora tezleri,  ürün, prototip, sergi, gezi vb. diğer faaliyetler de bildiri olarak değerlendirmelere

Bütün dünyada yaygın olarak gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin hemen tamamı belli bir spesifik konunun teknik detayarına odaklanmaktadır. Geleceğin Bilimi Forumunun ise odak noktasında farklı disiplinlerarasındaki etkileşim alanları vardır. Sizde bilimsel fikirlerinizi çok daha geniş bir entellektüel alanda geliştirmeyi düşünürseniz Geleceğin Bilimi Forumu bunun için en uygun ekosistemi size sağlayacaktır.
Ayrıca bildirileri kabul edilen kişilere ve belirleyeecekleri iki kişiye bir yıllık Gelecek Üyeliği Aktivasyonu tanımlanarak hem forumumuza ücretsiz katılımı, hem de yıl içinde yapılacak aktivitelerden istifadeleri sağlanacaktır.

Sözlü sunum, poster sunumu, atölye, proje sunumu, sosyal etkinlik gibi başlıklarda da bildiri gönderilebilmektedir. Bunlar dışında da tekif edilen orjinal formatlara da açığız. Yüksek lisans ve doktora projeleri ister bitmiş ister devam eden araştırma projeleri belli bir konuda özgün bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan derlemeler, lisans bitirme ödevleri, projeler, protipler… gibi her türlü içerik fikrine bilim ekibimizin değerlendirmeleri çerçevesinde uygun alanlarda yer verebilmekteyiz. Geleceğin Bilimi Forumu’na farklı disiplinlerden fikirleri, çalışmaları olan herkes bildiri göndererek katılım sağlayabilir. Bildiri gönderimlerinde özellikle deneysel çalışma olma zorunluluğu aranmayacaktır.

Forumdan sonra web sitemize eklenecek GBf2020 Bildiri Kitabımızda bildiriler yayınlanabilmektedir. Bildiri sahiplerinin onayı dahilinde tam metin ya da bildiri özeti olarak yayınlamanabileceği gibi bildiri sahibinin isteği üzerine yayına alınmayadabilir.

Bildiri özetinde, bildiri başlığından sonra boşluk bırakılarak en az 100 en çok 250 kelimeden oluşması istenmektedir. Araştırmalara ait bildiri özetleri “Amaç”, “Gereç ve Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” bölümlerini kısaca paragraf şeklinde içermelidir.

Poster Bildirisi

Bildiri posterleri sanal ortamda zoom üzerinden sergilenmeye uygun olacak şekilde 70×100 yatay biçimde olmalı.

• 10 slaytı geçmeyecek şekilde kısa powerpoint sunusu oalarak hazırlanarak dijital poster olarak da sunulabilir.

• Bildiri Özeti Gönderme Sisteminde sorun yaşanması halinde bildiriler “[email protected]” adresine gönderilebilir.

• Poster bildirinizin kabulü sonrasında web sitemizde yayınlanacak, sizlerle iletişime geçilecektir.

Sözlü Bildiri

• Sözlü sunumlar bildiri konusuna göre ilgili oturumda 20 dk standart sunum ve ya 7 dk nano-konuşma ardından soru cevap şeklinde olacaktır.

• Oturumunuzun gün ve saati bildirinizin kabulü sonrasında sizlere haber edilecektir.

Diğer Bildiriler

• Atölye, Proje Sunumu, Sosyal Etkinlik gibi başlıklarda da bildiri dönüşlerinize açığız.

GBf2020 Bildiri Formu
    Lisans ÖncesiLisans/Ön lisansLisans Üstü    Poster BildirisiSözlü BildiriDiğer.. (Etkinlik Fikri vs.)    Tam MetinBildiri ÖzetiYayınlanmasını İstemiyorum

    GBf2020 de sunulan bildirilerin yer alacağı özet kitabında bildirinizin nasıl yer almasını istersiniz?

    X