Ahmet Arif Günaydın

15.30 - 17:00

Merkezsiz Dünya

Merkezsiz Dünya

Başta uluslararası politik ekonomide olmak üzere merkez-çevre kavramsallaştırması farklı biçimleriyle karşımıza çıkar. Fakat gün geçtikçe bu ve benzeri kavramsallaştırmaların açıklayıcı gücünü kaybettiğini görüyoruz. Bunun sebebi olaraksa küresel siyasetin artık bir ya da birden çok merkez etrafında şekillenmekten gittikçe uzaklaşmasını gösterilebiliriz. Bu merkezsizlik hali, dünya sahnesinde yeni aktörlerin ortaya çıkması ve küresel krizlerin çözümsüzlüğü şeklinde tezahür ediyor. Bu bağlamda yeni nesil vekalet savaşlarını ve dış politikada dış yardımların rolünü tartışacağız.

Yer: Tasavvur Salonu