Ahmet Yenilmez

14:00 - 15:30

Kültürel Anlam Arayışı

Kültürel Anlam Arayışı

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Sanat ise, kimi zaman görsel zerafet olarak kimi zaman da işitsel ahenk olarak karşımıza çıkmaktadır. İşlenen konu sanatın nüanslarıyla daha da değerlenir. Mana ise sanat eserinin bizatihi kendisinde belirir. Sanatın içerisinde barındırdığı dinamizmle birlikte, birbirinden ayrı alanlarda anlam arayışı içerisindeyiz. Bu nedenle kültürel sanatı konusu ile özelleştirmeyip, anlamı ile içselleştirmeyi hedefliyoruz.

Yer: Tasavvur Salonu