Alpaslan Durmuş

17:00 - 18:00

Özel Oturum 2

Tevakkufla Terennüm Etmek

Tevakkuf mana itibarıyla; durma, duraklama, eğleşme anlamlarına geliyor. Dünyanın hızla değiştiği ve tüketimin çok fazla olduğu bu dönemde belki de bizlere düşen biraz duraklamak, Duraklamak, ama.. Tevakkufla Terennüm Etmek; esas itibarıyla 'durup düşünmek ve düşündüklerini, düşünüp eriştiklerini güzel güzel anlatıp aktarmak' bizim meselemiz. Bu dertle dertlenip zihninizde yeni ufuklar açılmasını isterseniz sayın Alpaslan Durmuş ile Tevakkufla Terennüm Oturumunu kaçırmayın.