Can Uzun

11:00 - 14:00

Grasshopper ile Makine Öğrenmesine Giriş

Grasshopper ile Makine Öğrenmesine Giriş

Atölye sürecinde özet olarak makine öğrenmesinin temellerinden olan regresyon analizinden bahsedilecek, sonrasında Rhinoceros modelleme programı içinde grasshopper eklentisi ile regresyon analizi yapılarak geometriler üretilecektir. Böylece makine öğreniminin temelleri üretile geometrilerle aktarılacaktır.

Yer: Atölye 1

Atölye Adı: Makina Öğrenmesi Atölyesi (Medipol Salon - 1)