Dr. Haluk Yeşilkaya

14:00 - 15:30

Sosyobiyoloji 1

Sosyobiyoloji / 1

Sosyoloji ve biyolojinin kesişim kümesinde insan...

Sosyobiyoloji sosyal ilimlerin ve biyolojik ilmlerin imkanlarının bir araya getirildiği transfisipliner bir alandır. Bu disiplinde bir taraftan sosyal olaylara biyolojinin kavramları ile açıklama getirilmeye çalışılırken, diğer taraftan biyolojinin sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenir. Sosyal biyoloji oturumunuzda Tasavvuf Fizyolojisi, Nörobiyoloji ve Nefs Psikolojisi konuları ele alınacaktır.

Yer: Tefekkür Salonu

14:00 - 15:30

Sosyobiyoloji 2

Sosyobiyoloji / 2

Sosyoloji ve biyolojinin kesişim kümesinde insan...

Sosyobiyoloji sosyal ilimlerin ve biyolojik ilmlerin imkanlarının bir araya getirildiği transfisipliner bir alandır. Bu disiplinde bir taraftan sosyal olaylara biyolojinin kavramları ile açıklama getirilmeye çalışılırken, diğer taraftan biyolojinin sosyal bilimlerle ilişkisi irdelenir. Sosyal biyoloji oturumunuzda Tasavvuf Fizyolojisi, Nörobiyoloji ve Nefs Psikolojisi konuları ele alınacaktır.

Yer: Tefekkür Salonu