Merve Gürsoy

14:30 - 15:30

İmmunonütrisyon Standı 1

Geriatri Hastalarında İmmünonutrisyon Kullanımı

Tüm dünyanın covid-19 virüsü ile mücadele ettiği bu zorlu günlerde dikkat çeken bağışıklık sistemimiz ve beslenme önem kazanan güncel konulardandır. 65 yaş ve üstü özel bakım gerektiren yaşlı yetişkinlerde beslenme elzem hale gelmektedir. Geriatri grubu olarak tanımlanan yaşlı yetişkin hastalarda oral alımın olmadığı çeşitli hastalıklarda enteral ve parenteral beslenme desteklerinde yapılan immünonutrisyonun mortalite ve morbiditeye etkisi incelenmektedir. Ulusal kılavuzların yoğun bakım hasta grubunda immünutrisyon önerileri nedir?immünonutrisyon tedavisi ile geriatri grubu hastalarında ne gibi sonuçlar beklenir? sorularına yanıt oluşturulmaktadır. Çeşitli randomize kontrollü klinik çalışmalar derlenmekte ve vaka örnekleri ile inceleme yapılmaktadır.

Yer: Fuar 1

Stand Adı: İmmunonutrisyon Standı