Suat Özçağdaş

11:30 - 13:00

Sosyal Girişimle Fark Yaratmak

Sosyal Girişimle Fark Yaratmak

İnsan, toplum ve gezegen için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak hedefinin gerçekleşmesi, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmekle mümkün. Sosyal girişimciler, gerçekleştirdikleri sosyal fayda çalışmaları ile bu gereksinimlerin karşılanması için yeni yaklaşımlarla çözümler üreten değişim aktörleri. Sosyal girişimcilerin gerçekleştirdiği her proje, ele alınan sorunun çözümüne ek olarak o sorunun ortaya çıkmasına neden olan tutum, algı, davranış ve yöntemleri de değiştirmesine katkı yapması açısından da önemli. Sosyal Girişimcilikle Fark Yaratmak Atölyesi, toplumsal sorunlar, sosyal inovasyon, sosyal girişimcilik süreçlerine ilişkin bilgi ve farkındalık sağlamayı hedefliyor.

Yer: Atölye 1

Atölye Adı: Sosyal Girişimcilik Atölyesi